MH JEDNOV

To jsou místní zlobiči, 

říkají si hasiči,

v čem je každý jednička, 

poví tato básnička.