Valča Rusová

Valča Rusová

Valča běhá jako drak, 
všem soupeřům vytře zrak.

Jen co voda vystřelí,

Terč ten rychle sestřelí.